Projektledning

Få kontroll över ditt projekt

Det finns ett problem men alla är upptagna med sina ordinarie uppgifter,

så det finns inte tillräckligt med resurser för att försöka lösa det.

Låter situationen bekant?

 

Kanske ni behöver bemanna ett projekt med projektledare, projektadministratör eller helt enkelt ta in en tillfällig ersättare för er ordinarie personal? Då kan jag vara till hjälp.

 

Eller kanske ni har tänkt er en intern projektledare, men personen i fråga är ovan vid rollen, eller egentligen för hårt belastad? Då kan jag komma in som mentor och stöd i konsten att leda projekt, eller som assistent, projektadministratör eller delprojektledare för att avlasta.

 

Eller också har ni inga projekt på gång, men väl några mindre problem som någon utifrån kan studera med friska ögon? Och lämna underlag, i form av en lättläst och tydlig rapport, med förslag om åtgärder?

www.dellenkonsult.se © 2010 • pan@dellenkonsult.se • Modifierad: 2010-01-05