Ekonomi

Få kontroll över din egen ekonomi  

Det här kan du få hjälp med (och vill du göra vissa delar själv,

t ex bokföra men sedan låta mig deklarera, så går det också bra):

 

BOKFÖRING

 

BOKSLUT

 

DEKLARATION

 

ÖVRIG REDOVISNING

 

GENERATIONSSKIFTE

 

FASTIGHETSVÄRDERING

 

BOUPPTECKNING

 

MM

www.dellenkonsult.se © 2010 • pan@dellenkonsult.se • Modifierad: 2010-01-05