IT-tjänster

Få kontroll över informationen i datasystemen

IT-tjänster

Systemintegration är mer aktuellt än tidigare. Nyttja de befintliga systemen mer effektivt, och gör hanteringen mindre resurskrävande.

 

Verksamhetsutredning – vad är problemet, aktuellt läge och vilka är behoven, det önskade läget? Det kan du få hjälp med att utreda.

 

Rapporter från affärssystem

Med excelrapporter kan du lite snabbare och lite enklare få en återkoppling av den information som finns i företagets affärssystem. Hjälper kostnadsansvariga att följa upp sitt eget kostnadsställe för snabbare åtgärder, visar säljare och kundansvariga hur försäljningen går och kan ge tydliga signaler på vad de tjänar pengar (eller förlorar?) på.

www.dellenkonsult.se © 2010 • pan@dellenkonsult.se • Modifierad: 2010-01-05