Dellenkonsult

Goda råd till humana priser -

alltsedan starten 1989

Dellenkonsult erbjuder konsulttjänster inom ekonomi, projektledning, teknik och IT.

Behöver du hjälp med bokföring, bokslut, deklaration eller annan redovisning?

Dags för generationsskifte? Sälja eller köpa fastighet? Välj Ekonomi till vänster i menyn och läs mer! 

 

Behöver du bemanna ett projekt med projektledare, projektadministratör eller helt enkelt ta in en tillfällig ersättare för er ordinarie personal? Välj Projektledning till vänster i menyn och läs mer!

 

Systemintegration är mer aktuellt än tidigare. Nyttja de befintliga systemen mer effektivt, och gör hanteringen mindre resurskrävande. Välj IT-tjänster till vänster i menyn och läs mer!

 

Behöver du räkna på om konstruktionen håller? Eller hur mycket tryckförlusterna blir i rören och ventilerna? Välj Teknik till vänster i menyn och läs mer!

Dellenkonsult har ett nätverk av duktiga kollegor, och ser till att rätt person med rätt kompetens kan hjälpa dig så det passar ditt behov. 

Hör gärna av dig till Per-Anders Nilsson på email: pan@dellenkonsult.se eller på telefon, 070-2752665

www.dellenkonsult.se © 2010 • pan@dellenkonsult.se • Modifierad: 2010-01-05